Stad in Cijfers - Databank

inschrijvingen DKO kortlopende opleidingen zonder graad (t.o.v. inschrijvingen DKO) - WP

[percentage] inschrijvingen buiten de gradenstructuur deeltijds kunstonderwijs (t.o.v. totaal inschrijvingen Deeltijds Kunstonderwijs) - volgens woonplaats