Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in secundaire sector

Verhouding bedrijfsvestigingen in de secundaire sector (industrie en bouwnijverheid) t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.