Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in landbouw, bosbouw en visserij

Verhouding bedrijfsvestigingen in de sector landbouw, bosbouw en visserij t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.