Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in distributie van water, afval en waterbeheer en sanering

Verhouding bedrijfsvestigingen in de sector distributie van water; afval- en waterbeheer en -sanering t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.