Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in bouwnijverheid

Verhouding bedrijfsvestigingen in de sector bouwnijverheid t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.