Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in overige diensten

Verhouding bedrijfsvestigingen in de sector overige diensten t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.