Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in huishoudens als werkgever

Verhouding bedrijfsvestigingen in de sector huishoudens als werkgever; niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.