Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in extraterritoriale organisaties en lichamen

Verhouding bedrijfsvestigingen in de sector extraterritoriale organisaties en lichamen t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.