Stad in Cijfers - Databank

percentage hotels en overige accomodatie

Verhouding hotels en overige voorzieningen voor overnachting t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.