Stad in Cijfers - Databank

Percentage vestigingen in petrochemie

Verhouding bedrijfsvestigingen in de petrochemie t.o.v. het totaal aantal bedrijfsvestigingen.