Stad in Cijfers - Databank

Aantal bedrijfsvestigingen, die maximum een jaar oud zijn

Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.