Stad in Cijfers - Databank

Aantal eetgelegenheden die maximum een jaar oud zijn

Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart. Het gaat om restaurants en andere eetgelegenheden.