Stad in Cijfers - Databank

Aantal vestigingen die maximum een jaar oud zijn in productie/distributie electriciteit, gas, stoom

Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart. Het gaat om bedrijfsvestigingen in productie en distributie van electriciteit, gas en stoom.