Stad in Cijfers - Databank

Aantal vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de sector groot- en detailhandel

Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart. Het gaat om bedrijfsvestigingen in de groot- en detailhandel, reparaties van auto's.