Stad in Cijfers - Databank

Aantal vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de sector vrije beroepen/technische activiteiten

Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart. Het gaat om bedrijfsvestigingen in vrije beroepen en wetenschappelijke/technische beroepen.