Stad in Cijfers - Databank

Aantal vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de sector administr./ondersteunende diensten

Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart. Het gaat om bedrijfsvestigingen in administratieve en ondersteunende diensten.