Stad in Cijfers - Databank

Aantal vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de sector onderwijs

Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart. Het gaat om bedrijfsvestigingen in de onderwijs.