Stad in Cijfers - Databank

Aandeel vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de aan diamant verwante sectoren

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in de aan diamant verwante sectoren. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.