Stad in Cijfers - Databank

Aandeel bedrijfsvestigingen, die maximum een jaar oud zijn

Het aandeel startende bedrijfsvestigingen ten opzichte van het totaal aantal bedrijfsvestigingen. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.