Stad in Cijfers - Databank

Aandeel drankgelegenheden die maximum een jaar oud zijn

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in de sector van de drankgelegenheden. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.