Stad in Cijfers - Databank

Aandeel eetgelegenheden die maximum een jaar oud zijn

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in de sector van de eetgelegenheden. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.