Stad in Cijfers - Databank

Aandeel vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de sector winning van delfstoffen

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in de sector winning van delfstoffen. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.