Stad in Cijfers - Databank

Aandeel vestigingen die maximum een jaar oud zijn in water-, afvaldistributie, waterbeheer/-sanering

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in water- en afvaldistributie, waterbeheer en -sanering. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.