Stad in Cijfers - Databank

Aandeel vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de sector financiële activiteiten/verzekeringen

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in de sector financiële activiteiten/verzekeringen. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.