Stad in Cijfers - Databank

Aandeel vestigingen die maximum een jaar oud zijn in de sector openbare diensten en defensie

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in de sector openbare diensten en defensie. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.