Stad in Cijfers - Databank

Aandeel vestigingen die maximum een jaar oud zijn in gezondheidszorg en maatsch. dienstverlening

Het aandeel bedrijfsvestigingen ten opzichte van het aantal bedrijfsvestigingen in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Onder startende bedrijfsvestigingen verstaan we de aanwezige bedrijven die het maximum een jaar voor het betreffende jaar werden gestart.