Stad in Cijfers - Databank

Pct. arbeidsplaatsen (in loondienst) - sector winning van delfstoffen

Het percentage arbeidsplaatsen in loondienst in de sector winning van delfstoffen ten opzichte van het totaal aantal arbeidsplaatsen volgens plaats van tewerkstelling. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten.