Stad in Cijfers - Databank

Aantal arbeidsplaatsen (in loondienst) - sector productie electriciteit, gas, stoom, gekoelde lucht

Het aantal arbeidsplaatsen in loondienst in de sector productie, distributie van electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht volgens plaats van tewerkstelling. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten.