Stad in Cijfers - Databank

Aantal arbeidsplaatsen (in loondienst) - sector financiële voorzieningen en verzekeringen

Het aantal arbeidsplaatsen in loondienst in de sector financiële activiteiten en verzekeringen volgens plaats van tewerkstelling. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten.