Stad in Cijfers - Databank

Aantal arbeidsplaatsen (in loondienst) - sector huishoudens als werkgever

Het aantal arbeidsplaatsen in loondienst in de sector huishoudens als werkgever en niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik volgens plaats van tewerkstelling. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten.