Stad in Cijfers - Databank

Pct. arbeidsplaatsen (in loondienst) - aan diamant verwante sectoren

Het percentage arbeidsplaatsen in loondienst in de aan diamant verwante sectoren ten opzichte van het totaal aantal arbeidsplaatsen volgens plaats van tewerkstelling. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten. De Antwerpse diamantsector wordt expliciet getypeerd door zelfstandige tewerkstelling. Aldus bieden de weergegeven data m.b.t. tewerkstelling in loondienst geen realistisch beeld van de gehele tewerkstelling in de sector.