Stad in Cijfers - Databank

Pct. arbeidsplaatsen (in loondienst) - kantooractiviteit

Het percentage arbeidsplaatsen in loondienst in sectoren met kantooractiviteit ten opzichte van het totaal aantal arbeidsplaatsen volgens plaats van tewerkstelling. Kantooractiviteit wordt bepaald aan de hand van de nacebelcodering, die bedrijven indeelt in de economische sector. Deze meetwijze betekent dat sommige meegetelde vestigingen niet in een kantoor gevestigd zijn. Anderzijds worden de kantooractiviteiten binnen sectoren die hier niet toe behoren niet meegeteld. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten.