Stad in Cijfers - Databank

Aantal arbeidsplaatsen (in loondienst) - aan diamant verwante sectoren

Het aantal arbeidsplaatsen in loondienst in de aan diamant verwante sectoren volgens plaats van tewerkstelling. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten. De Antwerpse diamantsector wordt expliciet getypeerd door zelfstandige tewerkstelling. Aldus bieden de weergegeven data m.b.t. tewerkstelling in loondienst geen realistisch beeld van de gehele tewerkstelling in de sector.