Stad in Cijfers - Databank

Aantal arbeidsplaatsen per km²

Het aantal arbeidsplaatsen in loondienst volgens plaats van tewerkstelling per km². De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten.