Stad in Cijfers - Databank

Loontrekkende tewerkstelling/100 inwoners 18-65 jaar

Het totaal aantal arbeidsplaatsen (in loondienst) per 100 inwoners tussen 18 en 65 jaar. Dit geeft een beeld hoeveel arbeidsplaatsen er beschikbaar zijn per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd. Deze ratio is niet te verwarren met de werkgelegenheidsgraad, die ook de zelfstandigen en helpers in hoofdberoep meetelt. De gegevens van 2000 tot en met 2002 hebben betrekking op het tweede kwartaal, de gegevens vanaf 2003 hebben betrekking op het vierde kwartaal. Bij vergelijking tussen beide perioden moet men ook rekening houden met eventuele seizoenseffecten.