Stad in Cijfers - Databank

Toegevoegde waarde - sector onderwijs

Toegevoegde waarde van bedrijven met hoofdzetel in Antwerpen voor de sector onderwijs. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de opbrengsten van bedrijven en de kosten voor aankoop of vervaardiging van goederen of diensten. Het betreft de toegevoegde waarde zoals die gekend is voor bedrijven met een hoofdzetel in Antwerpen. Het kan zijn dat deze bedrijven vestigingen hebben buiten Antwerpen. De gegevens zijn niet van toepassing op bedrijven met hoofdzetel buiten Antwerpen, maar met vestigingen binnen Antwerpen. Niet alle bedrijven moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank. Grote en middelgrote vennootschappen hebben deze verplichting. Kleine bedrijven (natuurlijke personen), vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, instellingen van openbaar nut, landbouwvennootschappen, ziekenhuizen, ziekenfondsen, beroepsfederaties, scholen en instellingen voor hoger onderwijs dienen geen jaarrekening neer te leggen.