Stad in Cijfers - Databank

aantal ontvangen vacatures voor hooggeschoolden

De vacaturegegevens zijn afkomstig van de VDAB. De tellingen gebeuren op het einde van het jaar. Het betreft de vacatures uit het normaal economische circuit zonder de uitzendopdrachten. Echter uitzend-en selectiekantoren (intermediairen) kunnen ook gewone vacatures publiceren. In de cijfers zie je vanaf 2004 een explosieve toename van het aantal door de VDAB ontvangen jobs. Hiervoor zijn verschillende redenen: 1/ Jaar na jaar groeide het aantal samenwerkingsovereenkomsten tussen verschillende uitzendkantoren en de VDAB. 2/ Geautomatiseerde uitwisseling van vacatures zorgde ervoor dat er sneller en meer vacatures vlot uitgewisseld konden worden. Enkel voor bedrijven met veel vacatures, zoals uitzendkantoren, is deze vorm van uitwisseling voldoende interessant. 3/ Sommige uitzendkantoren publiceerden vacatures meermaals, louter om de zichtbaarheid van hun vacatures op de website te verhogen. Vanaf 2007 werd systematisch actie ondernomen om dit oneigenlijke gebruik van de vacaturedatabank terug te dringen en de statistieken van dubbels te zuiveren. Dit heeft geleid tot een daling van het aantal vacatures aangeleverd door uitzendkantoren en andere intermediairen vanaf de zomer van 2007. Het aantal door intermediairen aangeleverde jobs -zowel uitzendopdrachten als gewone jobs- daalde bijgevolg al voor de economische crisis de Vlaamse arbeidsmarkt trof. Een vacature voor kortgeschoolden wil zeggen dat er geen vereisen zijn of maximum een 2e graad secundair onderwijs. Bij middengeschoolde vacatures is een diploma secundair onderwijs vereist, bij hoogeschoolde vacatures een diploma hoger onderwijs.