Stad in Cijfers - Databank

opbrengst aanvullende personenbelasting in euro

[aantal] gemeentebelasting in euro van alle belastingsplichtigen.