Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen hoofdbezigheid vrouwen

[aantal] zelfstandigen in hoofdbezigheid vrouwen