Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen in hoofdbezigheid in kennisintensieve dienstensectoren

[aantal] zelfstandigen in hoofdbezigheid in kennisintensieve dienstensectoren