Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen in (medium) hoogtechnologische industrie en kennisintensieve dienstensectoren

[aantal] zelfstandigen in (medium) hoogtechnologische industrie en kennisintensieve dienstensectoren