Stad in Cijfers - Databank

zelfstandigen hoofdbezigheid

[aantal] zelfstandigen in hoofdbezigheid