Stad in Cijfers - Databank

Percentage ongehuwde koppels zonder kinderen

Verhouding ongehuwde koppels zonder kinderen t.o.v. het totaal aantal huishoudens.