Stad in Cijfers - Databank

Aantal opruimmeldingen

Aantal opruimmeldingen. Opruimmeldingen betreffen meldingen over niet reglementair aangeboden afval. Het omvat onder andere volgende categorieën: - Sluikstort: afval, dat niet op een openbare plaats is ontstaan (bijvoorbeeld afval dat gecreëerd werd in woningen of bedrijven), maar wel op een openbare plaats wordt aangeboden in een niet reglementair recipiënt (niet in de reglementaire vuilzakken, ...). - Zwerfvuil: afval dat op een openbare plaats werd gecreëerd, maar niet reglementair werd achtergelaten (niet in de daartoe bestemde openbare vuilbakken, papiermanden,...) - Verkeerd aangeboden huisvuil/bedrijfsafval: afval, dat niet op een openbare plaats is ontstaan (bijvoorbeeld afval dat gecreëerd werd in woningen of bedrijven), dat op een openbare plaats wordt aangeboden in een reglementair recipiënt (dus wel in een vuilzak of vuilbak die regulier is), maar ofwel op een verkeerd tijdstip of met verkeerde inhoud (bijvoorbeeld PMD-afval in een afvalzak voor restafval). Opruimmeldingen worden gedaan door stadsdiensten en burgers via diverse kanalen. Dat betekent dat de evolutie van opruimmeldingen niet enkel afhankelijk is van de werkelijke evolutie van vuil op straat (waaronder sluikstort), maar ook van: - de inzet van stadsdiensten om verkeerd aangeboden afval te melden - de meldingsbereidheid van burgers. Een nieuw kanaal zoals de mobiele meldingskaart kan de meldingsbereidheid verhogen. Een bepaald probleem kan meerdere keren gemeld worden, maar het kan ook opgeruimd zijn nog voor iemand de kans krijgt te melden.