Stad in Cijfers - Databank

Aantal opruimmeldingen per km²

Aantal opruimmeldingen per km² Opruimmeldingen betreffen meldingen over niet reglementair aangeboden afval. Het omvat onder andere volgende categorieën: - Sluikstort: afval, dat niet op een openbare plaats is ontstaan (bijvoorbeeld afval dat gecreëerd werd in woningen of bedrijven), maar wel op een openbare plaats wordt aangeboden in een niet reglementair recipiënt (niet in de reglementaire vuilzakken, ...). - Zwerfvuil: afval dat op een openbare plaats werd gecreëerd, maar niet reglementair werd achtergelaten (niet in de daartoe bestemde openbare vuilbakken, papiermanden,...) - Verkeerd aangeboden huisvuil/bedrijfsafval: afval, dat niet op een openbare plaats is ontstaan (bijvoorbeeld afval dat gecreëerd werd in woningen of bedrijven), dat op een openbare plaats wordt aangeboden in een reglementair recipiënt (dus wel in een vuilzak of vuilbak die regulier is), maar ofwel op een verkeerd tijdstip of met verkeerde inhoud (bijvoorbeeld PMD-afval in een afvalzak voor restafval).