Stad in Cijfers - Databank

huurders 60+ jaar van een sociale woning

[aantal] huurders van een sociale woning bij de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) vanaf 60 jaar