Stad in Cijfers - Databank

kandidaat-huurder 50-59 jaar

[aantal] kandidaathuurders voor een sociale woning van de SHM naar domiciliegemeente: 50-59 jaar. De cijfergegevens omvatten het aantal unieke kandidaat-huurders op referentiedatum 31 december van elk jaar. Doordat sommige kandidaten bij verschillende SHM’s met verschillende waarden zijn ingeschreven, kan een unieke kandidaat toch meerdere malen voorkomen. Incl. zittende sociale huurders die wensen te verhuizen naar een andere sociale woning van dezelfde SHM.