Stad in Cijfers - Databank

gemiddelde wachttijd SHM

[gemiddelde] wachttijd (uitgedrukt in dagen). De plaats van de toewijzing (provincie, gemeente) wordt opgezocht aan de hand van het rijksregisternummer en de sociale huisvestingsmaatschappij in de lijst met verhuringen van hetzelfde jaar. Niet elke toewijzing kan op die manier gelokaliseerd worden en het rapport is niet beperkt tot toewijzingen van standaardinschrijvingen (ook de mutatietoewijzingen zitten erin verwerkt).