Stad in Cijfers - Databank

totaal gepland sociaal huuraanbod

[aantal] totaal gepland sociaal huuraanbod