Stad in Cijfers - Databank

totaal gerealiseerd en gepland sociaal huuraanbod

[aantal] som van het gerealiseerd en het gepland sociaal huuraanbod